PRIORYTETY . CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW
2021-06-01 02:03:00 mgr Jessica Nowak
Priorytety to te kwestie w życiu,którym nadajemy pierwszeństwo.  Zdefiniowanie, określenie i uporządkowanie swoich priorytetów to podstawa wprowadzenia trwałych zmian w życiu. Musimy nie tylko obrać priorytety sprzyjające zdrowiu i utrz... Więcej